Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

January 24, 2020

Wat is een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht?

Filed under: Uncategorized — Jacob Moore @ 8:13 pm

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een overeenkomst beëindiging met wederzijds goedvinden, of een beëindigingsovereenkomst genoemd: advocaatarbeidsrecht.org.

Wanneer heeft u zo’n overeenkomst nou nodig?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ingezet wanneer de werkgever met een werknemer overeenkomt dat het tijd is dat de wegen tussen jullie gaan scheiden. Het is dus niet zoals bij de ontslagroute waar de werkgever eenzijdig de keuze maakt om het dienstverband te beëindigen, maar in dit geval wordt dit samen besloten. Er wordt dus door beide partijen gedacht dat dit de juiste keuze is. Dit moet uiteraard goed worden vastgelegd in een overeenkomst.

Zaken om op te letten

Zoals bij iedere overeenkomst, is het zaak dat er goed wordt opgelet over wat de inhoud precies is van de overeenkomst. Zo ook bij een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst. Hieronder enkele punten die van belang zijn:

Initiatief bij werkgever
Het is erg belangrijk dat er goed wordt opgelet dat in de overeenkomst staat dat het initiatief voor beëindiging bij de werkgever ligt. Wanneer dit niet het geval is, verliest de werknemer zijn of haar recht op een WW-uitkering.

Fictieve opzegtermijn
Het is van groot belang dat er rekening gehouden wordt met het fictieve opzegtermijn, maar wat betekent dit precies? Het UWV gaat uit van de gedachte dat de werkgever nog het loon betaalt over de opzegtermijn en daarna de WW-uitkering pas in werking stelt. Daarom is het belangrijk dat je als werknemer ervoor zorgt dat je tijdens de onderhandelingsfase met je werkgever over een ontslag met wederzijds goedvinden dat de fictieve opzegtermijn in acht genomen wordt.

Administratieve afhandeling
Natuurlijk moet verder ook de administratieve afhandeling goed in de overeenkomst zijn opgenomen. De auto, laptop, telefoon en eventuele andere objecten van de zaak moeten terug worden ingeleverd en zaken zoals dit worden ook hierin opgenomen.

Vrijstelling van werkzaamheden
De uitgangspositie is uiteraard dat er wordt doorgewerkt tot aan de ontslagdatum, maar in de praktijk is het in veel gevallen zo dat de werkgever en de werknemer er allebei niet meer op zitten te wachten dat er überhaupt nog wordt gewerkt. In dat geval kan er worden afgesproken dat men kan worden vrijgesteld van werkzaamheden mits alles netjes wordt overgedragen.

Hoogte ontslagvergoeding
Dit is natuurlijk een erg belangrijk punt, maar ook een moeilijk punt. Dit is namelijk puur onderhandelen en hoe goed het onderhandelingsproces gaat hangt af van de zaak, de achtergrond, de lengte van het dienstverband, de leeftijd en de vraag of er een goede ontslagreden is of niet. Soms kan dit een strijd worden, en is het zaak dat u wordt bijgestaan door een advocaat. Advocaten kunnen echter ook een adviserende rol hebben. Zij zijn op de hoogte van de regels en kunnen u advies op maat bieden zodat het aansluit bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer is er sprake van transitievergoeding? Wat is de kantonrechtersformule of zit mijn ontslagvergoeding hier tussenin? Allemaal vragen waarover u zich kunt laten inlichten door een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Deze advocaten hebben dagelijks te maken met het toepassen van het arbeidsrecht dus kunnen zeker van dienst zijn!

Powered by WordPress