Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

May 13, 2022

Arbeidsrechtwetgeving over rust- en arbeidstijden

Filed under: Uncategorized — Jacob Moore @ 11:53 am

Arbeid- en rusttijden:

Bij deze regeling staan de normen voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd centraal. Bij deze normering wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdige werknemers en werknemers van 18 jaar of ouder. 

Arbeidstijdenwet

 • Verbod op kinderarbeid
 • Verplichting werkgevers ( in de vorm van voorschriften) 

Algemene werkgeversverplichting

 • Arbeid- en rusttijdenbeleid ( art 4:1 ATW )
 • Vaststelling arbeid- en rusttijdenpatroon ( art 4:1A ATW)
 • Mededelings arbeid- en rusttijdenpatroon ( art 4:2 ATW)
 • Registratie arbeid en rusttijden ( art 4:3 ATW ) 

Mededelingsverplichting art 4:2 ATW

Persoonlijke instemming krijgt meer aandacht. Het verhaal is nu omgekeerd. Tijdigheid wordt mede bepaald door de werknemer. Als dat zo is waarom heb je in 2de en 3de lid erin staat dat werknemer en niet mee instemt, kan hij dan ontslagen worden? Een goede arbeidsrechtrechtadvocaat kan je hier alles over vertellen. Arbeidsrechtadvocaat.org is hiervoor een goed startpunt. 

 1. Arbeidstijd 

De tijd waarin de werknemer arbeid verricht. Het moment waarop arbeid word verricht gaat in op het tijdstip dat de werkgever genoemde inspanning van de werknemer verlangt. 

 • Woon-werkverkeer valt niet onder het begrip arbeid
 • Werk-werkvereker valt wel onder het begrip arbeid.
 • Wanneer de werknemer arbeid zou hebben verricht, maar dit door ziekte, vakantie, buitengewoon verlof, wettelijke verplichting et heeft kunnen verrichten ( art 5:2atw)

Richtlijn 2003/88/EG

De tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken. 

HVJ jaëger

De definitie van het begrip arbeidstijd naar de nationale wetten en/of gebruiken verwijst, betekend

“ Niet dat de lidstaten eenzijdig de strekking van dit begrip kunnen bepalen. De lidstaten mogen dan ook geen enkele voorwaarden verbinden aan het recht van werknemers op in aanmerkingneming van de arbeidstijd en van de desbetreffende rusttijd, aangezien dat recht rechtstreeks uit de bepaling van de richtlijn voortvloeit. Iedere ander uitlegging zou de doelstelling ondermijnen van de richtlijn. 

In de richtlijn staat dat je de definitie mag aanpassen, maar het hof zegt van niet. 

 1. Rusttijd

De tijd dat de werknemer geen arbeid verricht of dienst heeft. De werknemer kan vrijelijk over zijn tijd kan en moet kunnen beschikken. Deze tijd bestaat ten minste uit een aantal aaneengesloten uren die in de atw voor en na de dienst zijn voorgeschreven. 

 1. Wekelijks onafgebroken rusttijd
 2. Dagelijks onafgebroken rusttijd
 3. Dienst art 1:7 lid 1 onder c ATW 

Periode waarin arbeid wordt verricht. Periode wordt begrensd door rusttijden van minimaal 8 uur. 

Een dienst wordt bepaald door de arbeidstijd en pauze tezamen. De dagelijks onafgebroken rusttijd van 11 uur bij een normale dienst en van 14 uur na een nachtdienst kan worden ingekort tot 8 uur. 

 1. Pauze art 1:7 lid 1 onder e ATW

Pauze is onderbreking van de arbeid in een dienst, rusttijd is een onderbreking van de arbeid tussen 2 opeenvolgende diensten. 

 1. Nachtdienst art 1:7 lid 1 onder d ATW

Het aantal nachtdiensten achtereen en per periode is gemaximeerd. 

 1. Consignatie art 1:7 lid 1 onder g ATW
 2. Consignatie: Je weet niet of je opgeroepen wordt. Bijvoorbeeld uitval elektriciteit.
 3. Bereikbaarheidsdienst ( art 1:1 ATB)  Geen sprake van onvoorziene omstandigheden. Je weet dat je wordt opgeroepen maar je weet niet wanneer. Een arbeidsrecht advocaat Amsterdam kan dit begrip nader invullen zodat duidelijker wordt wat hier precies onder valt.  

Een aangesloten periode van ten hoogstens 24 uren waarin de werknemer zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid verrichten. 

 1. Aanwezigheidsdienst: De aanwezigheid van de werknemer op de arbeidsplaats verlangt en moet hij op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid verrichten. 

Verplicht op de werkvloer aanwezig! 

Een aangesloten periode van ten hoogstens 24 uren waarin de werknemer zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. De arbeid begint meteen op het moment van oproep en telt voor minimaal een halfuur arbeidstijd. 

Wij hadden uitzondering gemaakt. Als je tijdens aanwezigheidsdienst slaap wordt dit aangeduid als rusttijd. Je voldeed in dat geval waarschijnlijk heel makkelijk aan de 48 uur werkweek (bijvoorbeeld bij de brandweer). 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress