Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

May 27, 2021

Wat is een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht?

Filed under: advocaat,advocaten,arbeidsrecht,Uncategorized — admin @ 3:02 pm

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een overeenkomst beëindiging met wederzijds goedvinden, of een beëindigingsovereenkomst genoemd: advocaatarbeidsrecht.org.

Wanneer heeft u zo’n overeenkomst nou nodig?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ingezet wanneer de werkgever met een werknemer overeenkomt dat het tijd is dat de wegen tussen jullie gaan scheiden. Het is dus niet zoals bij de ontslagroute waar de werkgever eenzijdig de keuze maakt om het dienstverband te beëindigen, maar in dit geval wordt dit samen besloten. Er wordt dus door beide partijen gedacht dat dit de juiste keuze is. Dit moet uiteraard goed worden vastgelegd in een overeenkomst.

Zaken om op te letten

Zoals bij iedere overeenkomst, is het zaak dat er goed wordt opgelet over wat de inhoud precies is van de overeenkomst. Zo ook bij een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst. Hieronder enkele punten die van belang zijn:

Initiatief bij werkgever
Het is erg belangrijk dat er goed wordt opgelet dat in de overeenkomst staat dat het initiatief voor beëindiging bij de werkgever ligt. Wanneer dit niet het geval is, verliest de werknemer zijn of haar recht op een WW-uitkering.

Fictieve opzegtermijn
Het is van groot belang dat er rekening gehouden wordt met het fictieve opzegtermijn, maar wat betekent dit precies? Het UWV gaat uit van de gedachte dat de werkgever nog het loon betaalt over de opzegtermijn en daarna de WW-uitkering pas in werking stelt. Daarom is het belangrijk dat je als werknemer ervoor zorgt dat je tijdens de onderhandelingsfase met je werkgever over een ontslag met wederzijds goedvinden dat de fictieve opzegtermijn in acht genomen wordt.

Administratieve afhandeling
Natuurlijk moet verder ook de administratieve afhandeling goed in de overeenkomst zijn opgenomen. De auto, laptop, telefoon en eventuele andere objecten van de zaak moeten terug worden ingeleverd en zaken zoals dit worden ook hierin opgenomen.

Vrijstelling van werkzaamheden
De uitgangspositie is uiteraard dat er wordt doorgewerkt tot aan de ontslagdatum, maar in de praktijk is het in veel gevallen zo dat de werkgever en de werknemer er allebei niet meer op zitten te wachten dat er überhaupt nog wordt gewerkt. In dat geval kan er worden afgesproken dat men kan worden vrijgesteld van werkzaamheden mits alles netjes wordt overgedragen.

Hoogte ontslagvergoeding
Dit is natuurlijk een erg belangrijk punt, maar ook een moeilijk punt. Dit is namelijk puur onderhandelen en hoe goed het onderhandelingsproces gaat hangt af van de zaak, de achtergrond, de lengte van het dienstverband, de leeftijd en de vraag of er een goede ontslagreden is of niet. Soms kan dit een strijd worden, en is het zaak dat u wordt bijgestaan door een advocaat. Advocaten kunnen echter ook een adviserende rol hebben. Zij zijn op de hoogte van de regels en kunnen u advies op maat bieden zodat het aansluit bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer is er sprake van transitievergoeding? Wat is de kantonrechtersformule of zit mijn ontslagvergoeding hier tussenin? Allemaal vragen waarover u zich kunt laten inlichten door een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Deze advocaten hebben dagelijks te maken met het toepassen van het arbeidsrecht dus kunnen zeker van dienst zijn!

August 10, 2020

Wat is een letselschadeadvocaat en hoe kan deze mij helpen?

Filed under: advocaat,advocaten,letsel,shade,Uncategorized — admin @ 1:15 pm

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die juridische diensten aanbiedt specifiek voor diegenen die beweren persoonlijk letsel opgelopen te hebben, psychisch of fysiek, als gevolg van de nalatigheid van een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of organisatie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk uit op het gebied van het personenrecht, bekend als onrechtmatige daad. Wet inzake onrechtmatige daad verwijst naar het gebied van het burgerlijk recht dat zowel burgerlijke als strafzaken omvat waarbij elk type letsel betrokken is. Letselschadeadvocaten zijn advocaten die samenwerken met andere juridische professionals en medische professionals zoals artsen en verpleegkundigen om hun cliënten te helpen die het slachtoffer zijn geworden van persoonlijk letsel.

Letselschade advocaten kunnen wettelijk verplicht zijn om een ​​door de staat gecertificeerde speciale interesse in letselschadewet te hebben, zodat cliënten op hen kunnen vertrouwen voor advies en vertegenwoordiging over juridische kwesties met betrekking tot letsel. Sommige letselschadeadvocaten werken solo of parttime, terwijl anderen hun diensten aanbieden als onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij werkt samen met een letselschadeadvocaat samen met een groep verzekeringsmaatschappijen om klanten te helpen de wettelijke vergoeding te krijgen die ze verdienen.

Advocaten voor letselschade werken in de juridische arena om ervoor te zorgen dat hun cliënten het recht hebben om gerechtigheid te eisen tegen een aanvaller voor enig letsel of schade die zij hebben opgelopen als gevolg van een ongeval of letsel. Het is ook belangrijk om te weten dat advocaten op dit gebied hun cliënten kunnen helpen compensatie te krijgen voor het verlies aan inkomen, de verloren tijd en de medische kosten die worden gemaakt door te herstellen van een blessure.

Veel mensen denken ten onrechte dat alleen mensen die gewond zijn geraakt bij auto-ongelukken de hulp van een letselschade advocaat inhuren. Er zijn echter andere omstandigheden waarin een slachtoffer van persoonlijk letsel een persoon, organisatie of overheidsinstantie kan aanklagen voor hun verwondingen, en een letselschadeadvocaat kan deze mensen mogelijk helpen bij het indienen van claims voor de schade die ze hebben geleden.

In het algemeen is een letselschadeadvocaat een advocaat die juridische vertegenwoordiging biedt aan mensen die beweren persoonlijk letsel te hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of instelling. Het is echter belangrijk om te beseffen dat niet alle letselschadeadvocaten juridische vertegenwoordiging bieden voor de verwondingen en schade van hun cliënten. Sommige advocaten werken als een eenmanszaak die uitsluitend optreedt als letselschadeadvocaat. terwijl anderen werken als juridische assistenten die gespecialiseerd zijn in de gespecialiseerde gebieden van het letselschaderecht.

Andere advocaten werken zelfstandig, maar werken ook nauw samen met het advocatenkantoor dat zij in een zaak vertegenwoordigen. Ze verwijzen hun zaken vaak door naar een advocatenkantoor als de cliënt geen letselschadeadvocaat heeft, omdat de zaak dergelijke expertise van hun kant vereist. Als iemand persoonlijk letsel heeft, dient hij een claim in en wil hij vervolgens een privéadvocaat inhuren om hem te vertegenwoordigen. Het is belangrijk om te onthouden dat sommige letselschadeadvocaten een provisie van hun cliënten in rekening brengen als onderdeel van hun juridische kosten. In sommige gevallen zal de advocaat zijn cliënten hun provisie laten betalen als de advocaat van mening is dat ze hun zaak niet naar behoren kunnen verdedigen.

Bovendien brengen sommige letselschadeadvocaten kosten in rekening als hun cliënten vragen dat de zaak voor de rechter wordt gebracht in plaats van naar bemiddeling. De provisie kan ook andere kosten omvatten, zoals de kosten voor het inhuren van een deskundige om documenten te onderzoeken en de kosten van het uitvoeren van onderzoek om de geldigheid van een claim te achterhalen of om te zien of een claim gegrond is. Dit is nog een reden waarom veel advocaten hun diensten aanbieden als eenmanszaak of partner in een advocatenkantoor.

In de meeste gevallen wordt van personen die een letselschadeadvocaat inhuren, verwacht dat ze een soort provisie betalen op basis van het uurtarief van de advocaat. De provisie moet volledig worden betaald wanneer de zaak is afgehandeld, ongeacht of de zaak wordt gewonnen of verloren. Veel advocaten nemen een percentage van het geld dat een cliënt wint, dus de cliënt dient zijn letselschadeadvocaat te raadplegen om te bepalen of hij zich deze regeling kan veroorloven. Het staat de advocaat vrij om kosten in rekening te brengen voor de diensten die hij levert, maar hij moet de cliënt een passende vergoeding geven voor de tijd die hij aan de zaak besteedt.

Bronnen:

https://www.breiz-juridi.com/

Het beroep van de letselschadeadvocaat/jurist

Filed under: advocaat,advocaten,letsel,shade,Uncategorized — admin @ 12:47 pm

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die persoonlijke juridische diensten verleent aan degenen die beweren lichamelijk of geestelijk gewond te zijn (fysiek of emotioneel), als gevolg van de nalatigheid van een derde partij, een organisatie, een openbare entiteit of een overheidsinstantie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk praktijk uit op het gebied van letselschaderecht, bekend als onrechtmatige daad.

In de juridische wereld is de wetgeving inzake persoonlijk letsel gericht op claims van mensen die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van anderen, organisaties, openbare entiteiten of overheidsinstanties. Deze verwondingen kunnen elk soort letsel omvatten, variërend van lichte brandwonden tot levensbedreigende situaties.

Wat doet een letselschadeadvocaat precies? Deze advocaten zijn werkzaam ter verdediging van hun cliënt(en) die door het optreden van een andere partij, organisatie of overheidsinstantie schade heeft geleden. Wanneer ze worden opgeroepen om een ​​cliënt te vertegenwoordigen die betrokken is bij een persoonlijk letselzaak, moeten ze op de hoogte zijn van de wetten op dit rechtsgebied maar ook van alle ins- en outs van het specifieke dossier. Met andere woorden, ze moeten in staat zijn om alle ins en outs te kennen om hun cliënt(en) zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De rol van een letselschadeadvocaat is afhankelijk van de aard van het letsel dat de cliënt mogelijk heeft opgelopen. Als de cliënt bijvoorbeeld lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals snijwonden, kneuzingen, gebroken botten, verstuikingen, schaafwonden, enz., zal de advocaat zich meer richten op het verkrijgen van een vergoeding voor de medische rekeningen van het slachtoffer. Als het letsel daarentegen werd veroorzaakt door een mentaal trauma, zal de advocaat zich waarschijnlijk meer richten op het krijgen van compensatie voor het emotionele leed dat het slachtoffer heeft geleden. Daarom moet deze volledig zijn opgeleid om de unieke behoeften van elke zaak te behandelen.

Naast het specifieke letsel dat de cliënt heeft opgelopen, moet een letselschadeadvocaat ook bekend zijn met de wetten rond het rechtsgebied waarin hij / zij werkt. Op deze manier weten ze of de wetten die van toepassing zijn op hun praktijk relevant zijn of niet. In bijvoorbeeld de VS kan het zijn dat letsel bijvoorbeeld is opgetreden in een staat waar de wetten met betrekking tot persoonlijk letsel anders zijn dan die in hun eigen staat. Men moet verder op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die kunnen zijn doorgevoerd.

Een andere belangrijke factor waarmee een letselschadeadvocaat vertrouwd moet zijn, is de juridische procedure bij het indienen van een zaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn hoe lang het duurt voordat het gerechtelijk systeem hun zaak behandelt, hoeveel geld en tijd het hen kost om een ​​claim in te dienen en welke andere belangrijke feiten de zaak nodig heeft om in overweging te worden genomen bij het bepalen van de schadevergoeding. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun klanten het beste advies te geven en ervoor te zorgen dat ze over alle informatie beschikken die nodig is om hun zaak op een eerlijke manier te bewijzen.

Ten slotte is het bij het inhuren van een letselschadeadvocaat belangrijk dat de cliënt zich verdiept in de mogelijkheden om een advocaat in te huren die op basis van pro deo of no-cure-no pay werkt, wat betekent dat de advocaat geen kosten in rekening brengt, tenzij hij wint. Dan verdient een advocaat alleen geld als hij een zaak wint en een vergoeding krijgt voor zijn cliënt. Dit is in Nederland niet altijd toegestaan.

Een letselschadeadvocaat is een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Verwondingen veroorzaakt door nalatigheid van andere partijen, overheidsinstanties, organisaties, overheidsinstanties en zelfs overheidsinstanties mogen nooit lichtvaardig worden opgevat.

August 4, 2020

Het vakantiebegrip en het arbeidsrecht

Filed under: advocaten,arbeidsrecht,Uncategorized — admin @ 12:28 pm

Volledig arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

De opbouw van vakantieaanspraken is beperkt tot de laatste 6 maanden waarin de werknemer de bedongen arbeid niet verricht wegens ziekte. Wordt achteraf berekend. Bovendien worden perioden die elkaar minder dan een maand opvolgen meegeteld. Meer uitleg is via https://www.scherpinarbeidsrecht.nl te vinden. 

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

 • Hij verwerft slecht aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij voor de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht.  De zieke werknemer bouwt alleen vakantieaanspraken op gedurende de over hem gewerkte uren. 
 • Je bouwt geen vakantieaanspraken op over het gedeelte dat je ziek bent. 

Redenering

Als deze gedeeltelijke arbeidsongeschikte vakantie opneemt, worden van het tegoed alleen de dagdelen of de dagen waarop hij werkzaam is afgeschreven. 

In de praktijk zal een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer pas vakantie opnemen als deze hersteld is. Heeft maar recht op ½ van de vakantieaanspraken waar hij als hij gezond was geweest recht op had gehad. Werkt integratie tegen, want een volledige bouwt 6 maanden op. 

Uitzondering

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet
 • Belemmering/Vertraging genezing
 • Opzettelijk verstrekken valse inlichtingen over bestaan gebrek
 • Weigeren passend arbeid. ( geen recht op loon = geen recht op vakantie )

Geen compensatie met vakantieaanspraken

 • Uitsluiting van het zwangerschap- en bevallingsverlof voor compensatiemogelijkheden niet in aanmerking
 • Kraamverlof, kort- en langdurig zorgverlof, ouderschapsverlof.
 • Ziet niet op samenloop van het verlof met al vastgestelde vakantie. 

Compensatie met vakantie met instemming art 7:636 lid 1

Uitdrukkelijk alleen als de werknemer ermee instemt. En waarborg voor het wettelijk minimum. Verlof wordt gecompenseerd met een deel van de vakantiedagen, maar alleen met uitdrukkelijke instemming van de werknemer. MOET individueel zijn. Dus CAO kan je dat niet afspreken. Alléén bovenwettelijk kan je compenseren.) Belangrijk verschil tussen bovenwettelijk en minimum. 

Ziekte en compensatie met vakantieaanspraken

 1. Ziekte waardoor de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht

Ziekte en vakantiedagen: Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat ziektedagen in mindering komen op de bovenwettelijke vakantiedagen. Ziekteverzuim vermindert dus in dit geval het tegoed aan bovenwettelijke vakantiedagen, art. 7:637 lid 1 BW. Verrekening met de uit vorige jaren gespaarde vakantieaanspraken is dus niet mogelijk. Moet schriftelijk vooraf per arbeidsovereenkomst of CAO. Verrekening kan complex zijn, vraag dan ook hulp indien nodig van een specialist, bijvoorbeeld een advocaat

 1. Ziekte tijdens een vastgestelde vakantie 

Wanneer een werknemer ziek word tijdens zijn vakantie, gelden die dagen niet als vakantiedagen. Schriftelijk kunnen hier andere afspraken over gemaakt worden, zolang het wettelijk minimum maar overeind blijft, art.7:637 lid 2 BW. 

Vaststellen van vakantie  art 7:658 BW

Werkgever moet werknemer in de gelegenheid stellen om zijn wettelijk minimum aan vakantieaanspraken op te nemen. 

 • De werknemer stelt vast, de werknemer bepaald, tenzij gewichtige reden om dat anders te doen. 
 • Verzoek schriftelijk, binnen 2 weken reageren. Afgeweken per cao als het gaat om de bovenwettelijke vakantieaanspraken, verlening van de 2 weken termijn.  Tijdig vaststellen vakantie, beslistermijn van de werkgever. 
 • Gewichtige reden: Ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, verzoek moet zo zwaar wegen dat hij het belang van de werknemer redelijkerwijs moet wijken
 • Vakantiebesluit, medezeggenschapsorgaan, incorporatiebeding.
 • 2 weken minimum aaneengesloten, vakantieaanspraken moeten wel toereikend zijn.
 • Vakantieaanspraken overschrijdt, worden verrekend met nog op te bouwen vakantieaanspraken, of met het laatste loon. 
 • Bedrijfsvakantie, onvoldoende vakantieaanspraken. Behoudt recht op vakantie en op loondoorbetaling zonder verrekening mogelijkheid. Kan worden afgeweken per CAO of als de werknemer kan worden verweten dat hij onvoldoende vakantieaanspraken heeft. 
 • Wijzigen tijdvak, overleg behoorlijk en tijdig moet plaatsvinden. Schade, wijziging van tijdvak, door de werkgever vergoed. ( materiële schade, annuleringskosten. )

Opnemen vakantiedagen:

Art. 7:634 BW 🡪 werkgever is verplicht om de werknemer in de gelegenheid te stellen jaarlijks zijn vakantie op te nemen.

De werkgever stelt de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Werkgever heeft alleen het laatste woord als er gewichtige redenen voor bestaan. Dit moet hij dan schriftelijk mededelen aan de werknemer binnen 2 weken. Als hij dit niet doet, staat de vakantie van de werknemer vast, art. 7:638 lid 2 BW. (wie zwijgt, stemt toe).

Recuperatiefunctie vakantie:

Art. 7:638 lid 2 BW 🡪 Geeft aan waar de vakantiewetgeving oorspronkelijk voor bedoeld was; het eenmaal per jaar op adem komen na een jaar hard werken: moolenaar-advocaat.nl. Werknemer bepaalt zelf wanneer en voor welke periode hij zijn vakantiedagen wil opnemen.

Vakantie is vrijgesteld zijn van de arbeidsverplichting met recht op behoud van loon en vakantiebijslag!!

Hoe zit het met vakantie en verlof in het Nederlandse arbeidsrecht

Filed under: advocaat,advocaten,arbeidsrecht,Uncategorized — admin @ 12:19 pm

Het verschil tussen:

Vakantie: vrije tijd ( herstel & ontspanning staat centraal)

Verlof: Vrije tijd ( voldoen aan verplichtingen die niet voortvloeien uit een arbeidsrelatie) Verlof met een bepaald oogmerk

Vakantie:

Werknemer vrijgesteld is van de uit zijn iao voortvloeiende verplichting om arbeid te verrichtten. Alleen van toepassing als een vrije dag als vakantie wordt bestempeld. Of dit zo is kan een arbeidsrecht advocaat Rotterdam u haarfijn uitleggen.

Geen vakantie:

 • Algemeen erkende christelijke feestdagen
 • Roostervrije dagen
 • Snipperdagen, tenzij deze met vakantie zijn gelijkgesteld. 
 • Nationale feestdagen 

Minimum vakantieaanspraken 

4x bedongen arbeidsduur per week ( art 7:634 BW )

 • Een werknemer met een iao voor een volledige (voltijdse) werkweek heeft in principe aanspraak op 4 weken vakantie per jaar
 • Heeft de werknemer het afgelopen jaar niet volledig gewerkt, dan wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid gekort. 
 • Flexwerkers berekening achteraf, kan je wel voorschot vragen. 
 • Ook tijdens proeftijd worden vakantieaanspraken opgebouwd
 • Feitelijke arbeidsduur is doorslaggevend 
 • Van het wettelijke minimumaantal vakantiedagen kan niet worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst of CAO.

Bovenwettelijke vakantieaanspraken

Alle vakantieaanspraken die het wettelijk minimum van een bepaald jaar te boven gaan. Hier mag wel worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Per IAO of CAO. Zieke werknemer kan dan worden geconfronteerd met een verminderde opbouw van vakantieaanspraken, voor zover dit het bovenwettelijke gedeelte te boven gaat. 

Art. 7:640 lid 2 BW 🡪 bovenwettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitgeruild of afgekocht als dit vooraf is overeengekomen door werknemer en werkgever bij individuele arbeidsovereenkomst of cao. Vraag een advocaat wat in uw specifieke situatie van toepassing is. 

Opbouw vakantiedagen:

Art. 7:634 BW 🡪

 • Opbouw van vakantiedagen is gekoppeld aan het recht op loon als beslissend criterium.
  •  Bij situaties die voor het financiële risico van de werkgever blijven, zoals het niet hebben van werk of het op non-actief stellen, bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op.
  • Bij een vorm van onbetaald verlof bouw je geen vakantieaanspraken op. 
  • Geen recht op loon, toch opbouw vakantiedagen art 7:635 
 • Opbouw van vakantie vindt plaats naar evenredigheid vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Met het verstrijken van de tijd groeien de vakantierechten.
  • Minimaal wordt per jaar viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week opgebouwd (wettelijk minimum). In arbeidsovereenkomsten of cao’s is meestal bepaald dat een werknemer meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum opbouwt. 

  Geen recht op loon, toch opbouw vakantieaanspraken art 7:635 

  • Militaire dienst
  • Onbetaalde vakantie bij nieuwe werkgever. Art 7:641 lid 3 

  Heeft hij aanspraak op vakantie zonder behoud van loon voor de periode waarover hij volgens een verklaring van zijn oude werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst nog aanspraak heeft.

  • Bijwonen van vakbondsvergaderingen ( om de internationale vakverenigingstandaard in stand te houden.) 
   • Betaald verlof 🡪 opbouw vakantieaanspraken
   • Onbetaald verlof 🡪 geen opbouw vakantieaanspraken. 
  • Onvrijwillige werkeloosheid art 8 BBA – Normaal bedrijfsrisico 

  Bijvoorbeeld bij ontheffing van het verbod van werktijdverkorting, werkwillige niet deelneemt aan een staking. In beide gevallen is van belang in hoeverre op de WG een loondoorbetalingsverplichting rust.  

  • Politiek verlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg
  • Ziekte.

 

Jurisprudentie over arbeidstijden

Filed under: advocaat,advocaten,arbeidsrecht,Uncategorized — admin @ 11:59 am

Een belangrijke zaak op dit vlak is HVJ EG Jaeger:

Beslissend is dat zij fysiek aanwezig moeten zijn op de door de werkgever aangewezen plek en zich daar te beschikking van hem moeten houden om indien nodig onmiddellijk hun diensten te kunnen verlenen. 

Tijd verplichte aanwezigheid op de arbeidsplaats = dus arbeidstijd in het arbeidsrecht. GELDT alleen voor aanwezigheidsdiensten. Brandweer 24 uur aanwezig, 24 uur loon.

Maakt niet uit wat voor dienst je werkt, als het noodzakelijk is voor de continuïteit en de dienstverlening. Dagelijks onafgebroken rusttijd moet worden gecompenseerd, anders op een ander tijdstip.

 • Week en dag

Kalenderweek, periode die aanvangt op zondag 00.00 uur en eindigt op de daaropvolgende zaterdag om 24.00 uur. 

 • Wekelijks en dagelijks

Wekelijks moet worden losgekoppeld van de kalenderweek. Deze heeft uitsluitend betrekking op rusttijd in een willekeurig periode van 7 achtereenvolgende dagen. 

Dagelijks: Betrekking op elke periode van 24 aaneengesloten uren te rekenen van af het tijdstip waarop de werknemer met het verrichten van zijn arbeid is begonnen. Dit soort berekeningen worden kunnen door advocaten arbeidsrecht makkelijk gemaakt worden, zoals hier. Uiteraard kunt u dit ook zelf indien u dat wenst. 

 • Aard van de arbeid  Art 5:6 ATW

Productieprocessen die niet onderbroken mogen worden, redenen van technische aard, redenen van maatschappelijke aard ( politie, openbaar vervoer, brandweer etc.) 

 • Bedrijfsomstandigheden
 • Samenloop

Samenloop van ATB en het ATB vervoer. Van de geldende normen de strengste norm, die aan de betrokken werknemer de meeste bescherming biedt van toepassing is. 

 • Overwerk

Door ( IAO ) of voor ( CAO ) de werknemer overeengekomen arbeidstijd. 

 • De verplichting tot het verrichten van overwerk

De werkgever kan van een werknemer niet verlangen dat er overwerk wordt verricht in strijd met de wettelijke arbeid- en rusttijdennormering. Weigering kan niet leiden tot ontslag op staande voet. 

Uitzondering:

 • afwezigheid van alle schuld
 • Ontbreken van wederrechtelijkheid
 • Weigering moet tijdig aan de werkgever worden gemeld zodat deze nog in staat is om adequate maatregelen te treffen. 

Overwerkt moet worden verricht als een dergelijke verplichting uitdrukkelijk is geregeld in in de iao of CAO, personeelshandboek. Via een incorporatiebeding kan de werknemer hieraan worden gebonden: https://arbeidsrechtwerkt.nl. Mocht de inhoud van de iao geen duidelijkheid verschaffen dan gelden de r&b en het afwegen van belangen die in het geding zijn bij het verrichten van overwerk.

Handhaving

 • Door werkgever, voogd ( art 3:1 ATW) 
 • Civielrechterlijk: art 4:1 ATW, 4:2 ATW. Handelingen of afspraken in strijd hiermee zijn vernietigbaar. 
 • Bestuursrechterlijk: Bestuurlijke boete. Beboetbaar feit en een boete. 
 • Strafrechterlijk: WED 

Arbeidstijdenrichtlijn

Art 7 

 1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon wordt toegekend. Overeenkomstig de in de nationale wetten en of gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en toekenning van een dergelijke vakantie
 2. De minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon kan NIET door een financiële vergoeding worden vervangen behalve in geval van beëindiging van het dienstverband. 

HVJ EG FNV overweging 29

Deze richtlijn voert daarenboven de regel in, dat de werknemer in normale omstandigheden het belang van een doeltreffende bescherming van zijn veiligheid en gezondheid daadwerkelijk rust moet kunnen genieten. Aangezien krachtens art 7 lid 2 het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon alleen in geval van beëindiging van het dienstverband kan worden vervangen door een fiscale vergoeding. 

Afkoop is daarom uitgesloten!! Daadwerkelijke rust = daadwerkelijke vakantie. Art 7:638 BW geeft geen PLICHT om vakantie op te nemen, maar een recht. Mag je deze dagen meenemen naar volgend jaar?

 

Powered by WordPress