Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

August 10, 2020

Wat is een letselschadeadvocaat en hoe kan deze mij helpen?

Filed under: advocaat,advocaten,letsel,shade,Uncategorized — admin @ 1:15 pm

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die juridische diensten aanbiedt specifiek voor diegenen die beweren persoonlijk letsel opgelopen te hebben, psychisch of fysiek, als gevolg van de nalatigheid van een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of organisatie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk uit op het gebied van het personenrecht, bekend als onrechtmatige daad. Wet inzake onrechtmatige daad verwijst naar het gebied van het burgerlijk recht dat zowel burgerlijke als strafzaken omvat waarbij elk type letsel betrokken is. Letselschadeadvocaten zijn advocaten die samenwerken met andere juridische professionals en medische professionals zoals artsen en verpleegkundigen om hun cliënten te helpen die het slachtoffer zijn geworden van persoonlijk letsel.

Letselschade advocaten kunnen wettelijk verplicht zijn om een ​​door de staat gecertificeerde speciale interesse in letselschadewet te hebben, zodat cliënten op hen kunnen vertrouwen voor advies en vertegenwoordiging over juridische kwesties met betrekking tot letsel. Sommige letselschadeadvocaten werken solo of parttime, terwijl anderen hun diensten aanbieden als onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij werkt samen met een letselschadeadvocaat samen met een groep verzekeringsmaatschappijen om klanten te helpen de wettelijke vergoeding te krijgen die ze verdienen.

Advocaten voor letselschade werken in de juridische arena om ervoor te zorgen dat hun cliënten het recht hebben om gerechtigheid te eisen tegen een aanvaller voor enig letsel of schade die zij hebben opgelopen als gevolg van een ongeval of letsel. Het is ook belangrijk om te weten dat advocaten op dit gebied hun cliënten kunnen helpen compensatie te krijgen voor het verlies aan inkomen, de verloren tijd en de medische kosten die worden gemaakt door te herstellen van een blessure.

Veel mensen denken ten onrechte dat alleen mensen die gewond zijn geraakt bij auto-ongelukken de hulp van een letselschade advocaat inhuren. Er zijn echter andere omstandigheden waarin een slachtoffer van persoonlijk letsel een persoon, organisatie of overheidsinstantie kan aanklagen voor hun verwondingen, en een letselschadeadvocaat kan deze mensen mogelijk helpen bij het indienen van claims voor de schade die ze hebben geleden.

In het algemeen is een letselschadeadvocaat een advocaat die juridische vertegenwoordiging biedt aan mensen die beweren persoonlijk letsel te hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of instelling. Het is echter belangrijk om te beseffen dat niet alle letselschadeadvocaten juridische vertegenwoordiging bieden voor de verwondingen en schade van hun cliënten. Sommige advocaten werken als een eenmanszaak die uitsluitend optreedt als letselschadeadvocaat. terwijl anderen werken als juridische assistenten die gespecialiseerd zijn in de gespecialiseerde gebieden van het letselschaderecht.

Andere advocaten werken zelfstandig, maar werken ook nauw samen met het advocatenkantoor dat zij in een zaak vertegenwoordigen. Ze verwijzen hun zaken vaak door naar een advocatenkantoor als de cliënt geen letselschadeadvocaat heeft, omdat de zaak dergelijke expertise van hun kant vereist. Als iemand persoonlijk letsel heeft, dient hij een claim in en wil hij vervolgens een privéadvocaat inhuren om hem te vertegenwoordigen. Het is belangrijk om te onthouden dat sommige letselschadeadvocaten een provisie van hun cliënten in rekening brengen als onderdeel van hun juridische kosten. In sommige gevallen zal de advocaat zijn cliënten hun provisie laten betalen als de advocaat van mening is dat ze hun zaak niet naar behoren kunnen verdedigen.

Bovendien brengen sommige letselschadeadvocaten kosten in rekening als hun cliënten vragen dat de zaak voor de rechter wordt gebracht in plaats van naar bemiddeling. De provisie kan ook andere kosten omvatten, zoals de kosten voor het inhuren van een deskundige om documenten te onderzoeken en de kosten van het uitvoeren van onderzoek om de geldigheid van een claim te achterhalen of om te zien of een claim gegrond is. Dit is nog een reden waarom veel advocaten hun diensten aanbieden als eenmanszaak of partner in een advocatenkantoor.

In de meeste gevallen wordt van personen die een letselschadeadvocaat inhuren, verwacht dat ze een soort provisie betalen op basis van het uurtarief van de advocaat. De provisie moet volledig worden betaald wanneer de zaak is afgehandeld, ongeacht of de zaak wordt gewonnen of verloren. Veel advocaten nemen een percentage van het geld dat een cliënt wint, dus de cliënt dient zijn letselschadeadvocaat te raadplegen om te bepalen of hij zich deze regeling kan veroorloven. Het staat de advocaat vrij om kosten in rekening te brengen voor de diensten die hij levert, maar hij moet de cliënt een passende vergoeding geven voor de tijd die hij aan de zaak besteedt.

Bronnen:

https://www.breiz-juridi.com/

Het beroep van de letselschadeadvocaat/jurist

Filed under: advocaat,advocaten,letsel,shade,Uncategorized — admin @ 12:47 pm

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die persoonlijke juridische diensten verleent aan degenen die beweren lichamelijk of geestelijk gewond te zijn (fysiek of emotioneel), als gevolg van de nalatigheid van een derde partij, een organisatie, een openbare entiteit of een overheidsinstantie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk praktijk uit op het gebied van letselschaderecht, bekend als onrechtmatige daad.

In de juridische wereld is de wetgeving inzake persoonlijk letsel gericht op claims van mensen die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van anderen, organisaties, openbare entiteiten of overheidsinstanties. Deze verwondingen kunnen elk soort letsel omvatten, variërend van lichte brandwonden tot levensbedreigende situaties.

Wat doet een letselschadeadvocaat precies? Deze advocaten zijn werkzaam ter verdediging van hun cliënt(en) die door het optreden van een andere partij, organisatie of overheidsinstantie schade heeft geleden. Wanneer ze worden opgeroepen om een ​​cliënt te vertegenwoordigen die betrokken is bij een persoonlijk letselzaak, moeten ze op de hoogte zijn van de wetten op dit rechtsgebied maar ook van alle ins- en outs van het specifieke dossier. Met andere woorden, ze moeten in staat zijn om alle ins en outs te kennen om hun cliënt(en) zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De rol van een letselschadeadvocaat is afhankelijk van de aard van het letsel dat de cliënt mogelijk heeft opgelopen. Als de cliënt bijvoorbeeld lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals snijwonden, kneuzingen, gebroken botten, verstuikingen, schaafwonden, enz., zal de advocaat zich meer richten op het verkrijgen van een vergoeding voor de medische rekeningen van het slachtoffer. Als het letsel daarentegen werd veroorzaakt door een mentaal trauma, zal de advocaat zich waarschijnlijk meer richten op het krijgen van compensatie voor het emotionele leed dat het slachtoffer heeft geleden. Daarom moet deze volledig zijn opgeleid om de unieke behoeften van elke zaak te behandelen.

Naast het specifieke letsel dat de cliënt heeft opgelopen, moet een letselschadeadvocaat ook bekend zijn met de wetten rond het rechtsgebied waarin hij / zij werkt. Op deze manier weten ze of de wetten die van toepassing zijn op hun praktijk relevant zijn of niet. In bijvoorbeeld de VS kan het zijn dat letsel bijvoorbeeld is opgetreden in een staat waar de wetten met betrekking tot persoonlijk letsel anders zijn dan die in hun eigen staat. Men moet verder op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die kunnen zijn doorgevoerd.

Een andere belangrijke factor waarmee een letselschadeadvocaat vertrouwd moet zijn, is de juridische procedure bij het indienen van een zaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn hoe lang het duurt voordat het gerechtelijk systeem hun zaak behandelt, hoeveel geld en tijd het hen kost om een ​​claim in te dienen en welke andere belangrijke feiten de zaak nodig heeft om in overweging te worden genomen bij het bepalen van de schadevergoeding. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun klanten het beste advies te geven en ervoor te zorgen dat ze over alle informatie beschikken die nodig is om hun zaak op een eerlijke manier te bewijzen.

Ten slotte is het bij het inhuren van een letselschadeadvocaat belangrijk dat de cliënt zich verdiept in de mogelijkheden om een advocaat in te huren die op basis van pro deo of no-cure-no pay werkt, wat betekent dat de advocaat geen kosten in rekening brengt, tenzij hij wint. Dan verdient een advocaat alleen geld als hij een zaak wint en een vergoeding krijgt voor zijn cliënt. Dit is in Nederland niet altijd toegestaan.

Een letselschadeadvocaat is een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Verwondingen veroorzaakt door nalatigheid van andere partijen, overheidsinstanties, organisaties, overheidsinstanties en zelfs overheidsinstanties mogen nooit lichtvaardig worden opgevat.

Powered by WordPress