Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

May 13, 2022

Het beroep van de letselschadeadvocaat/jurist

Filed under: Uncategorized — Jacob Moore @ 11:50 am

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die persoonlijke juridische diensten verleent aan degenen die beweren lichamelijk of geestelijk gewond te zijn (fysiek of emotioneel), als gevolg van de nalatigheid van een derde partij, een organisatie, een openbare entiteit of een overheidsinstantie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk praktijk uit op het gebied van letselschaderecht, bekend als onrechtmatige daad.

In de juridische wereld is de wetgeving inzake persoonlijk letsel gericht op claims van mensen die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van anderen, organisaties, openbare entiteiten of overheidsinstanties. Deze verwondingen kunnen elk soort letsel omvatten, variërend van lichte brandwonden tot levensbedreigende situaties.

Wat doet een letselschadeadvocaat precies? Deze advocaten zijn werkzaam ter verdediging van hun cliënt(en) die door het optreden van een andere partij, organisatie of overheidsinstantie schade heeft geleden. Wanneer ze worden opgeroepen om een ​​cliënt te vertegenwoordigen die betrokken is bij een persoonlijk letselzaak, moeten ze op de hoogte zijn van de wetten op dit rechtsgebied maar ook van alle ins- en outs van het specifieke dossier. Met andere woorden, ze moeten in staat zijn om alle ins en outs te kennen om hun cliënt(en) zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De rol van een letselschadeadvocaat is afhankelijk van de aard van het letsel dat de cliënt mogelijk heeft opgelopen. Als de cliënt bijvoorbeeld lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals snijwonden, kneuzingen, gebroken botten, verstuikingen, schaafwonden, enz., zal de advocaat zich meer richten op het verkrijgen van een vergoeding voor de medische rekeningen van het slachtoffer. Als het letsel daarentegen werd veroorzaakt door een mentaal trauma, zal de advocaat zich waarschijnlijk meer richten op het krijgen van compensatie voor het emotionele leed dat het slachtoffer heeft geleden. Daarom moet deze volledig zijn opgeleid om de unieke behoeften van elke zaak te behandelen.

Naast het specifieke letsel dat de cliënt heeft opgelopen, moet een letselschadeadvocaat ook bekend zijn met de wetten rond het rechtsgebied waarin hij / zij werkt. Op deze manier weten ze of de wetten die van toepassing zijn op hun praktijk relevant zijn of niet. In bijvoorbeeld de VS kan het zijn dat letsel bijvoorbeeld is opgetreden in een staat waar de wetten met betrekking tot persoonlijk letsel anders zijn dan die in hun eigen staat. Men moet verder op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die kunnen zijn doorgevoerd.

Een andere belangrijke factor waarmee een letselschadeadvocaat vertrouwd moet zijn, is de juridische procedure bij het indienen van een zaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn hoe lang het duurt voordat het gerechtelijk systeem hun zaak behandelt, hoeveel geld en tijd het hen kost om een ​​claim in te dienen en welke andere belangrijke feiten de zaak nodig heeft om in overweging te worden genomen bij het bepalen van de schadevergoeding. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun klanten het beste advies te geven en ervoor te zorgen dat ze over alle informatie beschikken die nodig is om hun zaak op een eerlijke manier te bewijzen.

Ten slotte is het bij het inhuren van een letselschadeadvocaat belangrijk dat de cliënt zich verdiept in de mogelijkheden om een advocaat in te huren die op basis van pro deo of no-cure-no pay werkt, wat betekent dat de advocaat geen kosten in rekening brengt, tenzij hij wint. Dan verdient een advocaat alleen geld als hij een zaak wint en een vergoeding krijgt voor zijn cliënt. Dit is in Nederland niet altijd toegestaan.

Een letselschadeadvocaat is een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Verwondingen veroorzaakt door nalatigheid van andere partijen, overheidsinstanties, organisaties, overheidsinstanties en zelfs overheidsinstanties mogen nooit lichtvaardig worden opgevat.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress